Vi har glädjen att hälsa The Glass Factory och Skogsmuseet i Lycksele välkomna som nya medlemmar i Riksförbundet Sveriges museer! Museerna får därmed en möjlighet att delta i arbetet med att utveckla och stärka museisektorn i Sverige.

– Det känns mycket stimulerande att vi i och med medlemskapet i Riksförbundet Sveriges museer nu medverkar i arbetet med att förbättra villkoren för landets museer, stora som små, säger Maja Heuer, museichef, The Glass Factory, och Björn Åström, VD på Skogsmuseet i Lycksele AB.

KOSTA_HYTTA_SEKELSKIFTET
Hyttan i Kosta, Sekelskifte

Skogsmuseet, som invigdes 1984, är ett skogshistoriskt museum som visar arbetets och teknikens utveckling, från yxa, såg och motorsåg till stora skotare och skördare. Här möter besökaren också män, kvinnor och barn som haft skogen som sin arbetsplats. Förutom skogliga föremål, filmer och fotografier, finns en unik samisk samling och en stor insektssamling i museets arkiv.

Gammplatsen-April-2010-6322

Gammalplatsen, Skogsmuseet i Lycksele

The Glass Factory öppnade år 2011. Museet har som ambition att vara ett forum för att tillgängliggöra glasets historia i Sverige samt att vara ett forum för konstnärlig förnyelse och kvalitet som verkar för att utveckla det svenska glaset och vidga begreppet glas. Under förra året hade museet 50 200 besökare.

– Det är med glädje vi hälsar The Glass Factory och Skogsmuseet välkomna som medlemmar. Riksförbundet är just nu i en mycket spännande fas där vi arbetar intensivt för att utveckla och stärka de svenska museerna, säger Mats Persson generalsekreterare för Riksförbundet Sveriges museer.