Syftet med projektet ”Vi hör det vi ser” är att utveckla modeller för hur döva och hörselskadade kan få tillgång till konst- och kulturutbud. Projektet, som delfinansieras av Allmänna Arvsfonden, löper över två år och sker i samverkan mellan intresseorganisationer för döva och hörselskadade och 15 större välkända museer i Sverige. Initiativtagare till projektet är Skånes Dövas Distriktsförbund i samverkan med Malmö museer.

Man kan lockas att tänka: ”Men vad är problemet egentligen? Kan de inte bara läsa på de små skyltarna”? Projektledaren Per-Thomas Örlegård menar dock att verkligheten är att besökare med hörselnedsättning ofta känner sig ovälkomna på museer.

-  Många i gruppen teckenspråkiga döva och hörselskadade präglas idag av en kulturfattigdom på grund av bristen på tillgänglig kultur.

Idag använder museerna ofta modern teknik för att informera och förklara som nästan alltid går ut på att läsa och lyssna. Döva och hörselskadade utestängs därför från kunskap om museernas utställningar och program.

Tanken med projektet ”Vi hör det vi ser”, som kommer att pågå 2 år, är att öka museernas kunskap genom utbildning men också att pröva tekniken visualguide som inte finns på något museum i världen, inte ens på de större museerna som MoMa i New York eller Louvren i Paris.

-  Nästan alla museer har audioguide så att man kan lyssna på information om exempelvis en tavla eller en skulptur. Tekniken visualguide gör det möjligt att lägga in samma information på teckenspråk. En enkel teknik men avgörande för gruppen döva och hörselskadade att känna sig inkluderade, menar Per-Thomas Örlegård.

Kulturdirektör Elisabeth Lundgren menar att arrangemanget är en unik möjlighet för Malmö stad att marknadsföra och synliggöra Malmös arbete med dessa frågor.

-  Projektet gör det möjligt att profilera Malmö i frågor som rör social hållbarhet och att beskriva hur staden arbetar för att underlätta för fler grupper att ta del av det rika utbudet av konst och kultur på våra museer.

För mer information:
Patrik Drivstedt, tfn: Skånes Dövas Distriktsförbund, Mobil: 0705-79 79 74, patrikd@sddf.nu

Birgitta Petrén, Enhetschef Malmö museer, Mobil: 0708-34 44 79 birgitta.petren@malmo.se