Stockholm 2020-04-09 

När vi sågs i februari slog Sveriges Museer larm om museernas ekonomiska situation i rapporten Museer under press. Det var innan Corona. Det har sedan dess gått från bekymmersamt till katastrofalt läge. Nu går vi in i påskhelgen. En helg som skulle tillföra intäkter för landets museer. Låt oss hoppas på att de besök som inte kan göras denna påsk kan göras nästa års påsk med livaktiga museer.

Ni har säkert genom media läst hur situationen ser ut för flertalet museer. Bara denna veckan har Junibacken varslat 50 personer och Vasamuseet förbereder för att varsla 100-talet personer och de varnar för att museet kan behöva upphöra med verksamheten. Flertalet andra museer har redan varslat och många kommer tyvärr att följa efter. Museerna drabbas olika hårt beroende på vem som är huvudman. Det som är gemensamt är att alla drabbas oavsett om det är Grenna Museum – Andréexpeditionen Polarcenter, Gotlands museum, Arsenalen i Strängnäs eller Naturhistoriska riksmuseet och Cosmonova. 

 Oavsett om upp till 50 personer får vistas i en lokal har besökare förändrat sitt beteende vilket drastiskt minskat antalet besök även för de museer som fortfarande håller öppet. 

Om vi utgår från Myndigheten för Kulturanalys rapport; Museer 2018 (Kulturfakta 2019:1) – och gör bedömningen att museerna totalt förlorar 50 procent av de intäkter som inte är bidrag (från entréer, butiker, restauranger, bokade visningar, gruppbesök, osv.) – så landar vi på en förlust om drygt 250 miljoner bara för de månader som museerna har haft stängt eller mycket begränsat öppet. Det finns redan nu signaler på att det bortfallet är för lågt räknat. 

Ett beslut om vem som kan söka ekonomiskt stöd blir avgörande för många museers överlevnad. Under tiden blir kulturarvet i Sverige fattigare, skolor blir utan undervisningsmaterial, expertkunskap försvinner, värdefulla samlingar riskeras, samtidsdokumentation förminskas osv. Listan kan göras lång och på lång sikt berövas samhället sin historia. 

 Kraftfulla insatser kommer att behövas och ni måste agera nu. Vi vill nu att ni som kulturpolitiker axlar er del av ansvaret för det gemensamma kulturarvet genom följande: 

  • Museiinstitutionerna ges del av det ekonomiska nödpaketet 
  • Museernas möjlighet att uppfylla det långsiktiga förvaltningskravet med vård och säkerhet för samlingarna säkras på längre sikt genom fortsatt stöd 
  • En hyresreduktion för museerna
  • En skarp signal om de akuta behoven till finansdepartementet 

Kulturen blir extra viktig i kristid då den för oss samman. Museernas engagemang och den kreativa användningen av digitala kanaler för visningar och aktiviteter på museer som vi ser just nu saknar motstycke. Här samlar vi svenska museers initiativ för att möta publiken digitalt under Corona-tiden.

För att få en bild av läget bland museerna internationellt vill jag avslutningsvis rekommendera undersökningen som NEMO (Network of European Museum Organisations) utför med svar från 650 museer i 41 länder. Till den preliminära analysen av hur Corona-situation påverkar museerna.

Vänliga hälsningar 

Jeanette Gustafsdotter, generalsekreterare Sveriges Museer