Dessa stenyxor var från början en del av en privatpersons samling. Vid något tillfälle har denna privata samling fallit i Sörmlands Museums ägo. Att ett museum har sådana föremål i sina samlingar är lätt att förstå – men varför plockade en man en gång för länge sedan upp en stenyxa, tog med sig den hem och bestämde sig för att börja samla på stenyxor?

Oscar Fredriksson1

Människor har samlat i alla tider. I Antikens Egypten samlades böcker och papyrusrullar in från hela den kända världen i biblioteket i Alexandria. Idag samlar man på allt möjligt. Det finns ett uttryck som säger att ”om någonting existerar, så finns det någon någonstans som samlar på det”.

Men precis som i antika Egypten betyder de saker som samlas någonting speciellt för samlaren. Vad som kan verka fullkomligt ointressant för den ene, kan betyda allt för den andre. En samling är således en reflektion av samlarens personlighet.

Ett historiskt föremål är ointressant utan den tidigare ägarens historia. Rent objektivt kan väl en lerkruka bidra med viktig information, men den viktigaste informationen som kan bevaras för eftervärlden är den om hur personer tänkte och tyckte. En samling, mer än ett enstaka föremål, kan avslöja en människas hela personlighet istället för bara ett attribut. Inte bara betyder samlingen något som helhet, utan varje liten del av samlingen har en egen historia som vävs in tillsammans med de andra små delarna till ett helt nät av motiv, minnen och möten.

I dagens konsumtionssamhälle är det svårt att peka ut vilka samlingar som kommer visas upp i framtiden för att representera vår tid. Fysiska föremål har vi alltför många av, och alltför få av dem har någon egentlig betydelse. Dessutom är de inte gjorda för att hålla i hundratals år som stenyxorna. Nej, det är inte våra smartphones som kommer vara intressanta för eftervärlden. Snarare är det vi använder dem till det mest intressanta. Internet.

För en del är det säkert sorgligt att vi antagligen inte kommer lämna efter oss våra egna stenyxor, men för den samlare som samlade stenyxor var det egentligen inte föremålen i sig som var intressanta, utan idéerna och tankarna bakom dem. Vad det än är – böcker, godispapper, eller plastfigurer – så är det inte det materiella som får samlarna att samla, och det bör inte heller vara det materiella som får oss att intressera oss för deras samlingar.

Här kan du läsa mer om hur en samling blir till.
//Oscar Fredriksson

 

Oscar Fredriksson är en av sju vetgiriga tonåringar från Sörmland som har i uppdrag att blogga om historia på Youthhood - Sörmlands museiblogg. Till sin hjälp har de tillgång till en närapå outtömlig källa – Sörmlands museums arkiv och samlingar. Varje vecka väljer ungdomarna ett nytt tema som de fotograferar och skriver om. Bloggen Youthhood uppdateras dagligen och kan handla om allt från mode och erotik till äckliga grejer och leksaker. De två kommande veckorna gästbloggar Youthhood för Riksförbundet Sveriges museum. Besök gärna Youthhoods blogg>>>