Många av oss har fullt upp med att hålla oss uppdaterade om alla nya tekniska möjligheter. Projektet Art Line har bland mycket annat samlat konstnärer och forskare som gärna använder sig av digitala medier och ny teknik. De konstverk som producerats gör att allt fler upptäcker att vi får nya typer av konstupplevelser och kanske också en ny verklighetsuppfattning. Eftersom Art Line strävat efter att utmana begreppet offentlig konst har också olika historia och traditioner att arbeta med offentlig konst i Östersjöländerna berikat samarbetet.

I Gdansk genomfördes en presentation av fyra konstverk i det offentliga rummet som överskred gränserna mellan olika verkligheter. Bland annat ett verk där - mitt i den ljumma vårluften - sensorer på trottoaren och högtalare skapade illusionen av att fotgängarna trampade på tunn is. Med hjälp av surfplattor och speciell programvara skapades också virtuella konsthändelser i gatumiljön. Art Lines budskap är bland annat att den typen av konstnärlig upplevelse är lika verklig och lika mycket värd som en gubbe på en bronshäst, eller vad som nu kan tänkas vara den första associationen när man nämner begreppet “offentlig konst”.

8997228363_b5e5e143a8_b
Kan man kalla ett konstverk som producerats för internet kallas offentlig konst? Kan tillfälliga projekt där konstnärer använder sig av digitala tekniker kallas offentlig gestaltning? I några projekt använde konstnärer ”Förstärkt verklighet” (Augemented Reality) i stadsrummet, kopplat till GPS och smart phones. Personer som vandrade runt med den polske konstnären Piotr Wyrzykowskis verk ”Water memory” kunde t.ex gå  i ett bostadskvarter med en smartphone framför sig och se samma vy framför sig i en smartphone där personliga och historiska minnen, bilder och texter dök upp. Det var ett fantastiskt scenario med grupper av människor rörde sig i kvarteret och många samtal uppstod och den fysiska och den digitala världen samsades.

8998417880_d490d7de23_b

Det var spännande när exempelvis en grupp konstnärer mötte ett industriföretag som skär i alla möjliga material med hjälp av koncentrerade vattenstrålar. Där ledde konstnärernas idéer till att tekniken sattes på prov och utvecklades.

När nu Art Line avslutas och redovisas kanske det förvånar en och annan att vi använder oss av en så traditionell metod som en tryckt bok (500 år gammal teknik), men det är inte hela sanningen. Eftersom många projekt handlat om gränssnittet mellan digitalt och ”verkligt” kommer också katalogen att finna i olika format. En interaktiv online-katalog där video, ljudverk, föreläsningar, dokumentärer, mängder av fotografier och texter kommer att presenteras tillsammans med texter av curators, forskare, konstnärer och experter mest från Östersjöländerna.

Webbplatsen kommer också att finnas kvar och där kan du också se en rad Online-konstverk.  Konstnären Nicola Bergström Hansen gör också ett särskilt digitalt konstverk, en Big-bang, av allt material från webbplatsen.

Det blir en Online-utställning som hjälper oss alla att komma ihåg ett lyckat projekt med positiva konsekvenser för samverkan mellan länder och institutioner. Men det är inte allt: Art Line har också har varit med om att skapa en ny verklighetsuppfattning i det tjugoförsta århundradet.

http://artline-southbaltic.eu

//Torun Ekstrand

Torun Ekstrand är projektledare för det internationella konstprojektet Art Line med Blekinge museum som lead partner. Projektet är delvis EU-finansierat.