I dag, fredag 24 april klockan 12.30 håller kultur- och demokratiminister Amanda Lind pressträff med anledning av de 500 miljoner kronor i stöd till kulturen som regeringen tidigare presenterat.

På pressträffen deltar kultur- och demokratiminister Amanda Lind, kulturutskottets ordförande Christer Nylander (L), generaldirektör vid Statens kulturråd Kajsa Ravin, VD för Svenska filminstitutet Anna Serner, direktör för Konstnärsnämnden Anna Söderbäck samt direktör för Sveriges författarfond Jesper Söderström.

Pressträffen webbsänds på regeringen.se, på Regeringskansliets Youtube och på regeringens Instagramkonto.