Statens historiska museer har fått regeringsuppdraget att utveckla nya metoder för mer jämställd representation i museers samlingar och utställningar. Som start för arbetet bjöd arbetsgruppen JÄMUS in intresserade och engagerade i genusfrågor till en hearing den 31 maj. Dessutom hölls ett seminarium med genusfokus på samlingar den 23 november 2011.

Nu finns gruppens första rapport tillgänglig, Genusperspektiv i museer - en omvärldsbevakning, av Lotta Fernstål.

Läs om mer om Jämus på projektets webbplats.