Under tisdagseftermiddagen höll Sveriges Museer sitt första digitala årsmöte. 45 medlemsmuseer deltog från runt om i landet. Allt från Kiruna i norr till Skåne i söder, och även från Capri och Villa San Michele.

Ordförande Maria Jansén inledde mötet och lämnade sedan över ordet till generalsekreterare Jeanette Gustafsdotter som gjorde en genomgång av hur året förflutit hittills, från släppet av rapporten Museer under press till Corona. Hon sa också några ord om det planerade verksamheten för 2020.

– Mycket kvarstår när det gäller arbetet med Corona och hur vi landar och när vet vi fortfarande inte. Men att vi landar det vet vi. Målen för 2020 är ännu mer viktiga: långsiktig ekonomi för museerna, museerna som stark samhällsaktör, stärkt museilag och museerna som en tydlig plats för det demokratiska samtalet. Jag ska göra mitt bästa för att utveckla Sveriges Museer som en stark påverkansorganisation. Och tveka inte att mejla eller ringa mig med frågor eller glada tillrop. 

Innan ordinarie årsmöte hade Sophia Laurin, departementsråd på Kulturdepartementet, inbjudits att tala. Hon inledde med en beskrivning av hur pandemin påverkar arbetet på departementet.

– Vi är väldigt ödmjuka för den situationen ni brottas med, och försöker hela tiden inhämta information om hur ni har det i dagsläget. Vi förstår att alla har det svårt och det är i olika grad krisen ser ut på olika museer runt om i landet. Vi gör vårt bästa att göra musernas situation känd i alla förhandlingar vi är med i. Ni är experter på eran verksamhet och vi behöver er hjälp för att hitta vägar framåt, därför är jag tacksam för den dialog vi för.

– Jag hoppas verkligen att det museernas vårmöte som vi skulle varit på i Visby idag kan genomföras i höst. Vi kommer alla ha ett stort behov att mötas och prata om framtiden. Man får också se möjligheterna i krisen, det finns möjligheter att lyfta fram museernas betydelse. Museerna är en samhällsviktig funktion och det ska vi alla fortsätta lyfta fram väldigt tydligt. När det gäller direkt stöd så arbetar vi med det och får återkomma, vi är medvetna om att det här är en enormt kärv situation.

Sophia Laurin pratade också om andra aktuella frågor som berör museerna som departementet arbetar med idag, såsom att remissvaren på arkivutredningen ska tas om hand och planeras resultera i en proposition våren 2022, Riksantikvarieämbetets uppdrag att dels ta fram riktlinjer för återlämnande av kulturföremål och för hantering av de nazikonfikserade föremål som kan finnas på svenska kulturinstitutioner. Flera museiföreträdare passade på att ställa frågor till Sophia Laurin.

Sveriges Museers projektledare Sofia Embrén presenterade arbetet med demokratiprojektet och framtidssatsningen som Sofia arbetat med inom organisationen sedan 2018. Sofia visade den nya webb som museerna kommer att kunna använda för att dela metoder och ta del av verktygslådan som tas fram inom projektet. Sofia Embrén avtackades av Maria Jansén för sina insatser som Sveriges Museer nu planerar förvalta och driva framåt på bästa sätt.

Som årsmötesordförande valdes Joakim Malmström, chef för Naturhistoriska riksmuseet. Sveriges Museers sittande styrelse föredrog verksamhetsberättelse och årsredovisning. Årsmötet beslutade att lägga revisionsberättelse, verksamhetsberättelse och årsredovisning till handlingarna, samt att ge styrelsen ansvarsfrihet för föregående verksamhetsår.

Årsmötet valde sittande ordförande Maria Jansén, Statens historiska museer, till ordförande för ytterligare ett år. Till styrelsen omvaldes Niklas Cserhalmi, Arbetets museum, på 2 år, Olof Hermelin, Östergötlands läns museum, på 2 år. Jonas Hellberg, Kalmar läns museum, valdes på 1 år (då han invaldes 2019 på 1 år som fyllnadsval).

Styrelsen fick också en ny ledamot, Cecilia Johansson, IKEA Museum, som valdes på 2 år.

Övriga sittande ledamöter (valda på 2 år 2019) i Sveriges Museers styrelse är Henrik Lindborg, Polismuseet, Patrik Steorn, Thielska galleriet, Britta Söderqvist, Göteborgs stad, och Ulf Renlund, Försvarsmuseum Boden.

Pernilla Klingofström, Riksidrottsmuseet, avtackades för sina insatser som skattmästare (kassör) för Sveriges Museer, en roll som hon haft för organisationen i sex år.

Till revisorer för Sveriges Museer valde årsmötet sittande revisorerna Ove Andersson, Tandsbyn, och Lena Henningsson, Vinslöv och som suppleant Anna Röden, Trollhättan.

Årsmötet tog beslut att Sveriges Museers museidefinition ska luta sig mot museilagen istället för som tidigare mot ICOM:s definition. Då det är en stadgeändring krävs ytterligare ett beslut vid ett medlemsmöte som planeras hållas efter sommaren.