RebeckaRegeringen utsåg den 19 juni Rebecka Nolmark till ny generaldirektör och chef för Riksutställningar. Rebecka Nolmark tillträder den 1 september 2014. Förordnandet är sex år långt.
Läs mer i pressmeddelande på regeringens webbplats >>>