Den 31 maj 2017 kommer Riksutställningar läggas ned som egen myndighet enligt förslag från regeringen. Regeringen vill tillvarata på metoder, arbetssätt och den verksamhet som finns i Riksutställningar och föra in detta i Riksantikvarieämbetet för att skapa en ny stark kulturarvsmyndighet.

Riksantikvarieämbetet kommer därmed att få ett utökat uppdrag kring museifrågor. Verksamhetsövergången kommer att ske den 1 juni 2017. Regeringen har för avsikt att antalet arbetstillfällen inte skall bli färre på Gotland.

Den 20 september presenteras budgetpropositionen och även detta förslag. Beslut om nedläggning och verksamhetsövergång är att vänta i slutet av 2016.

Mer information om regeringens intentioner med en samlad kulturarvspolitik kommer i den kommande kulturarvspropositionen. Kulturarvspropositionen kommer att föregås av en lagrådsremiss samt en ny instruktion för Riksantikvarieämbetet.

För mer information: Kulturdepartementet och pressekreterare Kristoffer Tallorp.