Arbetet för att uppnå jämställdhet mellan könen måste fortsätta och ge avtryck på kulturens alla områden säger regeringen i ett pressmeddelande. Mot den bakgrunden har man i dag beslutat att ge Svenska filminstitutet och Statens historiska museer i uppdrag att arbeta för ökad jämställdheten inom museisektorn och filmen. Vidare avser regeringen återkomma med en satsning även på musikområdet.

Pressmeddelandet.