När deadline passerades i måndags natt hade närmare hundra programförslag till museernas vårmöte i Visby kommit in. Det är femtio procent fler än det brukar vara.

Vårmötets bägge projektledare Jenny Westfält vid Gotlands museum och Maria Rossipal vid Riksantikvarieämbetet har nu nöjet att gå igenom denna skatt av förslag som kommit in från museisektorn och andra intressenter. Det blir även ett tufft jobb att sålla fram det som så småningom ska bli ett bra vårmötesprogram på temat: Medverka, samverka, påverka. Tillsammans når vi längre!

– Vi är otroligt glada för det här gensvaret på det tema som gruppen som planerar vårmötet tagit fram, och det visar ju att samverkan är något som engagerar museisektorn, säger Jenny Westfält

– Vi är också ödmjuka inför uppgiften att välja bland förslagen, alla kan ju inte få plats i programmet, säger Maria Rossipal

img_5303-1
Vi ser fram emot vårmöte i Visby! Maria Rossipal och Jenny Westfält med flera i projektgruppen för museernas vårmöte har en rejäl mängd programförslag att gå igenom.

Vårmötet 2020 äger rum 27–29 april i Visby och arrangeras av Sveriges Museer i samarbete med Gotlands Museum och Riksantikvarieämbetet.