– En genialisk idé som ger en injektion i svenskt kulturliv!
Citatet kommer från Erik Berggren från Museet för glömska i Norrköping – en av de som rest i armkrok med Riksutställningar under 2012.

Armkroksresor är ett sätt för Riksutställningar att utföra sitt regeringsuppdrag att genom omvärldsbevakning bidra till utveckling av utställningsmediet. Yrkesverksamma på museer och utställningsinstitutioner får möjlighet att resa till platser där spännande utveckling av utställningsmediet sker – mot att de delar med sig av den nya kunskapen och sina nya kontakter från resorna på hemmaplan. De skriver artiklar som Riksutställningar sprider via webb och nyhetsbrev, och håller presentationer inom sina organisationer och nätverk. För detta betalar Riksutställningar ett arvode motsvarande kostnaderna för resa, boende och eventuella inträden.

– Resan var överväldigande och väldigt inspirerande, säger Inger Jonsson, konservator, Östasiatiska Museet som i höst varit på en armkroksresa till Busanbiennalen i Sydkorea.
– De workshops och seminarier jag deltog i har givit idéer om konceptutveckling och praktiska saker gällande konst och utställningar som faktiskt går att omsätta i praktiken hos oss. Idéerna går nu in i arbetet med kommande års utställningsplan för Statens museer för Världskultur.

– Resorna har gett personerna möjlighet att verka inom sin organisation med nya erfarenheter, säger Mårten Janson, huvudredaktör Riksutställningar.
– Det finns en tydlig nytta, det som man har sett på resorna har kommit direkt in i organisationers verksamhetsplanering.

Armkroksresorna skapar nya kontakter och förutsättningar för nationell och internationell samverkan inom de områden som Riksutställningar har som uppdrag att arbeta med, till exempel samtidskonstens spridning och utveckling.

– Det ger en möjlighet för en liten organisation med en begränsad budget, säger Anders Jansson, avdelningschef & curator på museum Anna Nordlander som var på Res Artis General Meeting i Tokyo.
– Det har gett otroligt mycket, öppnat upp möjligheter och nya samarbeten och vi har knutit internationella kontakter, bland annat med personer från Rio de Janeiro.

Riksutställningar kommer att fortsätta med armkroksresor under 2013.

Resorna ska ge kunskap som är praktiskt omsättningsbar inom de närmsta åren. Fokus för Riksutställningars omvärldsbevakning under 2013 är ny teknik, publikrelationer, kreativa metoder och arbetsprocesser, samtidskonstens utveckling och tillgänglighet samt generella trender och samhällsförändringar som påverkar utställningsmediet.

Riksutställningar webbplats hittar du här>>>

Denna webbplats använder cookies

Cookies ("kakor") består av små textfiler. Dessa innehåller data som lagras på din enhet. För att kunna placera vissa typer av cookies behöver vi inhämta ditt samtycke. Vi på RIKSFÖRBUNDET SVERIGES MUSEER, orgnr. 802427-6795 använder oss av följande slags cookies. För att läsa mer om vilka cookies vi använder och lagringstid, klicka här för att komma till vår cookiepolicy.

Hantera dina cookieinställningar

Nödvändiga cookies

Nödvändiga cookies är cookies som måste placeras för att grundläggande funktioner på webbplatsen ska kunna fungera. Grundläggande funktioner är exempelvis cookies som behövs för att du ska kunna använda menyer och navigera på sajten.

Cookies för statistik

För att kunna veta hur du interagerar med webbplatsen placerar vi cookies för att föra statistik. Dessa cookies anonymiserar personuppgifter.