Vill du arbeta inom kulturmiljövård i konflikt- och postkonfliktområden? Nu ges möjlighet att anmäla sitt intresse till stiftelsen Kulturarv utan Gränser. De är i färd med att bygga upp ett resursnätverk för personer med kompetens inom museer, byggnadsvård, restaurering, arkeologi mm, som är intresserade av att delta konkret på fältet i olika länder. Att anmäla sig till resursnätverket kan du göra förutsättningslöst och det är kostnadsfritt.

Kulturarv utan Gränser är en svensk stiftelse som i över 15 år arbetat med återuppbyggnad av kulturarvet på Balkan.

Kontakta Lotta Bylander på Kulturarv utan Gränser 08-32 20 71, lotta.bylander@chwb.org eller anmäl dig på www.chwb.org

Foto Jonathan Eaton