Regeringen har beslutat att anta det reviderade MU-avtalet skriver Kulturrådet i ett pressmeddelande. Det omförhandlade statliga ramavtalet för konstnärers medverkan och ersättning vid utställningar gäller från 1 juli.

MU-avtalet som började gälla 2009 syftar till att skapa bättre förutsättningar för konstnärer att få ersättning för utfört arbete och omkostnader vid utställningar av deras konstverk. Av de cirka 40 procent som tillämpar avtalet uppger de flesta konsthallar och muséer att det fungerar väl. Men det finns några negativa konsekvenser; för exempelvis kulturhistoriska institutioner med långa utställningsperioder har avtalet blivit för kostsamt att tillämpa och därigenom lett till färre utställningar. Något som missgynnat konstnärerna.

Undersökningen som Kulturrådet presenterade förra året visade att det fanns områden som behövde förändras och förtydligas för att avtalet skulle tillämpas av fler arrangörer och utställare. Det nya reviderade avtalet har definierat vissa termer så att professionella utövare som fotografer, konsthantverkare och illustratörer också omfattas. En annan förändring är så kallade sluttande tariffer, det vill säga att ersättningsnivån minskar successivt efter 12 veckor av utställningsperioden.

Bakgrund:
MU= statligt ramavtal för konstnärers medverkan och ersättning vid utställningar som började gälla 1 januari 2009. MU-avtalet tecknades mellan staten och Konstnärernas riksorganisation, Sveriges Konsthantverkare och Industriformgivare, Svenska Fotografers förbund och Svenska Tecknare.

Läs mer på Kulturrådets webbplats>>>