I år har 35 organisationer sökt bidrag från Riksantikvarieämbetet varav 20 har beviljats. Bidraget är viktigt för att kunna stötta och utveckla det engagemang som finns runt om i landet. De ideella krafterna bidrar till människors möjligheter att uppleva, förstå och ta ansvar för kulturmiljön, och att främja mångfalden av kulturmiljöer som bevaras, används och utvecklas. Frivilliga insatser bidrar också till att de nationella målen för kulturmiljöarbetet nås.

– Hundratusentals människor i Sverige är ideellt engagerade i kulturarvet. Bidraget är ett stöd till dem i deras arbete med att vårda och göra kulturarvet tillgängligt och levande för alla, säger riksantikvarie Lars Amréus.

Här är några av de organisationer som fått del av årets bidrag:

 • Arbetsam,
 • Museibanornas riksorganisation,
 • Stiftelsen Kulturarv utan gränser,
 • Svenska Byggnadsvårdsföreningen,
 • Svenska Spårvägssällskapet,
 • Svenska Industriminnesföreningen,
 • Sveriges Hembygdsförbund,
 • Sveriges Fäbodbrukare,
 • Sveriges Segelfartygsförening,
 • Sveriges Ångbåtsförening,
 • The Unstraight museum.

 

Mer information om bidragen på Riksantikvarieämbetets hemsida>>>