Under konferensen Samlingsforum 2015 presenterade museichef Linda Svensson hur det kommunala Vadsbo museum har arbetat med att ta fram en samlingsförvaltningspolicy och en  handlingsplan för museets samlingar. Som stöd i detta arbete använde museets sig delvis av den nyöversatta samlingsförvaltningsstandarden SPECTRUM som bland annat beskriver processer för förvärv, gallring, in- och utlån.

I fortsättningen kommer Vadsbo museum att kunna bedriva en samlingsförvaltning som är mer långsiktigt hållbar än tidigare och som inte bygger på enstaka akutåtgärder och punktinsatser. Tack vare upprättande av styrdokument har museet också fått möjligheten att tillsätta en tjänst som konservator/samlingsansvarig, ett välkommet bidrag till museets personalstyrka på två personer.

Riksantikvarieämbetet, som ledde arbetet med att översätta SPECTRUM till svenska, är nu intresserad av att hitta fler museer, som använder eller vill använda sig av SPECTRUM på ett
liknande sätt som Vadsbo museum och följa dessa i deras arbete med att hållbart förvalta sina samlingar.

Läs mer om och ladda ned SPECTRUM på Riksantikvarieämbetets hemsida:

www.raa.se/spectrum