Riksförbundet Sveriges museer och Sveriges Hembygdsförbund fördjupar sitt samarbete. Organisationerna, som tillsammans företräder en övervägande del av alla föreningar och institutioner som arbetar med det svenska kulturarvet, har skrivit en avsiktsförklaring.

På bilden ovan ses Birger Svanström, ordförande för Sveriges Hembygdsförbund, och Robert Olsson, ordförande Riksförbundet Sveriges museer.

 

Tillsammans vill organisationerna:

  • främja ett levande kulturarvs som bevaras, används och utvecklas
  • verka för att arbetet med kulturarvet stärks inom kulturpolitiken
  • verka för goda relationer och ökad samverkan mellan ideellt engagerade och professionellt verksamma aktörer i kulturarvsarbetet.

Under de närmaste åren vill man särskilt utveckla samverkan inom tre områden; digitalisering, alla medborgares lika rätt till delaktighet i kulturlivet samt skyddet av kulturarvet.