Riksförbundet har sedan ett år uppdrag från regeringen att utveckla sin roll som en främjande och samlande aktör i museisektorn och hantera professionsrelaterade frågor som bl.a utbildning, kompetensutveckling och internationellt samarbete. I enlighet med regeringsbeslutet har nu Riksförbundet redovisat uppdraget så här långt samt planer för det fortsatta arbetet.

Regeringsuppdraget.

Riksförbundets redovisning.