Riksförbundet har svarat på remiss från Justitiedepartementet om EU-kommissionens förslag till ändringar i EU:s vapendirektiv. Inför svaret på remissen har RSM haft dialog med ansvariga vid Statens försvarshistoriska museer samt vid Statens maritima museer. Dock bidrog den korta beredningstiden och julledigheter till att en djupare informationshämtning bland våra medlemsmuseer försvårades.

Tidigt i december insände ICOMAM (International Committee of Museums and Collections of Arms and Military History) en skrivelse där museernas viktiga roll som värnare av det kulturella arvet lyfts fram. ICOMAM påpekar att det krävs en tydligare definition kring vad som menas med militära vapen i förslaget och en tydligare skrivning utifrån det museala perspektivet med tanke på att olika typer av museer har olika förutsättningar att garantera säkerhet i hanteringen.

RSM ställer sig bakom ICOMAM:s skrivelse utifrån museernas viktiga roll som värnare av det kulturella arvet. Det är viktigt med en tydligare skrivning utifrån det museala perspektivet också med tanke på att olika typer av museer har olika förutsättningar att garantera säkerhet i hanteringen.

Riksförbundets remissvar 4 januari 2016>>>

ICOMAMs skrivelse (eng)>>>