I dag presenterar regeringen kulturbudgeten för 2011 och den fortsatta satsningen för kulturen. Riksförbundet Sveriges museer välkomnar förslaget om ökad digitalisering men är kritisk till att inga ytterligare resurser har avsatts i budgeten för detta ändamål.

Läs pressmeddelandet här.