Ett nytt nummer av Samdok-forum finns nu att ladda ner.

Artiklarna i detta nummer är baserade på presentationer från Samdoks höstmöte 2011 son denna gång hade "Återvändandet som metod och möjlighet" som tema.   Nyhetsbrevet innehåller också texter om aktuella projekt vid museerna och en forskarkrönika om begreppet samtid.

Detta är också det sista numret som utges av Samdoksekretariatet eftersom sekretariatet upphör vid utgången av år 2011.

Samdok-forum är Samdoks digitala tidning och utges av Samdoksekretariatet vid Nordiska museet.

Länk till nyhetsbrevet