Resor och konferenser sker i dagsläget uteslutande i digital form. Med det i åtanke har styrelsen i Svenska ICOM beslutat att omvandla sitt resebidrag till ett konferensbidrag under en tidsbegränsad period fram till sista december 2021.

Läs mer om bidraget och ansök via ICOM:s hemsida. Nästkommande ansökningsdeadline är den 15 maj 2021.

Konferensbidrag bedöms annorlunda än ICOM:s ordinarie resebidrag. Bland annat utgår ICOM ifrån att de som har ett uppdrag inte behöver betala konferensavgiften och att de som tillhör de stora institutionerna har resurser för konferensavgifter internt. ICOM avser att möjliggöra för medlemmar som generellt inte är så resursstarka.