När jag blev chef för Göteborgs stadsmuseum sommaren 2011 var museet mitt inne i ett identitetsarbete. Behovet av att skapa en gemensam bild av vilka vi var och vart vi var på väg var stor. Museet har sina rötter i Göteborgs museum som bildades 1861 men innehållet har förändrats många gånger, den sista ombildningen skedde i mitten på 1990-talet då vi blev Göteborgs stadsmuseum.

IMG_5388

I början av 2012 hade vi enats om en vision en mission samt tre kärnvärden, Tillgängligt Angeläget och Kunskap. Vårt mål var att skapa ett angeläget museum för alla göteborgare och resten av världen. Hur skulle vi lyckas med detta? Vi var överens om att vidgat deltagande var ett av fundamenten för att bli angelägna och att detta var något vi måste prioritera.

Modulföretaget Indus erbjöd oss en flyttbar modul på 40 kvm och som de lovade flytta gratis dit vi ville under tre år. Bra tänkte vi, vi flyttar ut museet i staden. Mobila museet skulle vi fylla med innehåll tillsammans med innevånarna i stadsdelen. Sagt och gjort, nu har vi varit i Gamlestaden, Lundby och Bergsjön. Nya utmaningar och nya lärdomar på varje plats. Inte minst att vi lämnar ett tomrum när vi flyttar,

-Kommer ni inte tillbaka?, var det många som frågade.

2011 blev vi kontaktade av en grupp romer som vill göra en utställning om sin historia. En  grupp som lever i ett utanförskap och som aldrig fått sin historia berättade på sina villkor.

Självklart!, tänkte vi. Skulle detta göras skulle det göras på riktigt med romsk deltagande i alla led och väl tilltagna resurser. Gemensamt skrev vi en ansökan till ESF-socialfonden.

Ostindiskahuset Romer

Våren 2012 började arbetet med att alla medarbetare på museet deltog i föreläsningar och workshops tillsammans med våra romska sakkunniga. Vi fick en första introduktion till den romska historien men fick också möjligheter att utbyta våra bilder och myter om romer. Detta var grunden till det förtroende som vi byggde med den romska gruppen. Romerna fick vetorätt i alla frågor. Det går inte i ord beskriva känslan när jag tillsammans med romerna gick igenom utställningen strax innan öppning och de med tårar i ögon säger att

-Det här är vår utställning, för första gången har inte någon gjort en utställning om oss utan med oss.

Våra erfarenheter med Vi är romer har i grunden ändrat vårt sätt att arbeta, ökat vår ödmjukhet och visat oss att vi är på rätt väg. Att vi blivit nominerade till Årets museum och Årets utställning gör mig väldigt stolt och har gett ny energi till hela museet. Nu arbetar vi vidare med vidgat deltagande men det får jag berätta mer om en annan gång. Till dess får du gärna gå in på vår hemsida. www.stadsmuseum.goteborg.se

//Cornelia Lönnroth, museichef

Cornelia Lönnroth är utbildad socionom och historiker. Hon har arbetat på Göteborgs stadsmuseum sedan 2006, bl.a. som chef för publika enheten. 2011 utsågs hon till museets chef.

Göteborgs stadsmuseum är en av de tre nominerade till utmärkelsen Årets museum 2014.