skor-580×385-365×292
Foto: Riksantikvarieämbetet

Nu ger Riksantikvarieämbetet ut en skrift till stöd för museerna i gallringsprocessen. Här finns också en allmän information som förklarar för personer utanför sektorn vilka professionella beslut som måste ligga till grund innan ett museum gallrar ut föremål ur samlingarna.

 

 

Skriften ska möjliggöra att all gallring sker på ett etiskt, professionellt och kontrollerat sätt. Innehållet stödjer sig på International Council of Museums (ICOMs) etiska regler och samlingsförvaltningsstandarden Spectrum. Informationen kan användas av alla typer av museer. Dokumentet har tillkommit efter omfattande diskussioner med representanter från olika museer, Svenska ICOM och Sveriges Museer. Texten har inspirerats av Disposal toolkit från Museums Association i Storbritannien och Retningslinjer for avhending från Kulturrådet i Norge.

Länk till Riksantikvarieämbetets hemsida >>

Länk till skriften (PDF) >>