Julita gårdJulita gård i Södermanland tilldelas Stora turismpriset. Gården, som är en del av Stiftelsen Nordiska museet, visar hur ett storgods fungerade under början av 1900-talet och är sommartid ett populärt utflyktsmål. Motiveringen lyder: ”Besöksmålet Julita gård har med platsens historiska miljö som grund framgångsrikt utvecklat en plats med en arena där många aktörer tillsammans bygger och delar kunskap”.

Varje år delas Stora Turismpriset ut till besöksplatser som uppvisat föredömliga insatser i nytänkande, internationalisering, kvalitet eller hållbarhet. Årets tävlande utgjordes av turistmål från alla Sveriges 21 län, där den lokala turistorganisationen valt ut respektive läns representant.

–Vi är så lyckliga över att vinna Stora Turismpriset. Julita gård är en unik plats med en miljö i världsklass med en dedikerad personal. Just nu arbetar vi med ett nytt besökarfokus och nya upplevelser som att bo på museum. Detta är en välkommen skjuts i rätt riktning, säger Sanne Houby-Nielsen, styresman Stiftelsen Nordiska museet.

Tävlingen arrangerades för 25:e året i rad av Stiftelsen för kunskapsfrämjande inom turism, för vilken Tillväxtverket är huvudman. Prisutdelningen skedde i samband med Sveriges Kommuners och Landstings besöksnäringskonferens och utöver äran utgörs priset av en summa om 100 000 kr.

Läs mer om Julita gård.