Nu finns information från ett tjugotal svenska kulturarvsinstitutioner sökbar via den europeiska sökportalen Europeana. Informationen hämtas från K-samsök.
Just nu levererar K-samsök information om cirka 1,2 miljoner objekt från olika samlingar runt om i Sverige till Europeana. Här samsas material från centrala museer som Historiska museet, Tekniska museet, Världskulturmuseet med information från länsmuseer som Upplandsmuseet och hembygdsföreningar. I Europeanaportalen möts nu de samlingar som förvaltas av svenska museer, arkiv och bibliotek med motsvarande från hela Europa.

Läs mer i pressmeddelande från Riksantikvarieämbetet.