ettan_vasamuseet_anneli_karlsson_800x449

Svenskarnas museibesök sticker ut i senaste Eurobarometern om européerna och kulturarvet. Hela 80 procent besökte ett museum eller galleri under året. EU-snittet var 50 procent. Intresset bekräftas i Sveriges Museers sammanställning av museernas besökssiffror 2017.

– Svenskarna är mycket flitiga museibesökare, vi ser det som kvitto på svenska museers relevans och popularitet, säger Mats Persson, generalsekreterare vid Sveriges Museer.

Resultatet av den undersökning som Sveriges Museer genomfört bland sina medlemmar för 2017 visar att museerna står fortsatt starka.
Enligt Europakommissionens Eurobarometer – Europeerna och kulturarvet – hade 80 procent av svenskarna besökt ett museum eller ett galleri de senaste tolv månaderna. EU-snittet låg på 50 procent. I undersökningen som publicerades i december förra året undersöktes inställningen till kulturarv i EU-länderna. I alla kategorier låg svenskarnas svar på topp. Det handlar om allt från involvering i kulturarv till direkt utövande och museibesök.

Sveriges Museers sammanställning av museernas antal besökare under 2017 visar på stabila siffror. Drygt 8,6 miljoner besökte de centrala museerna som mestadels ligger i Stockholms län men också i Östergötland, Blekinge, Västra Götaland och Skåne. De regionala museerna lockade dryga 3,7 miljoner besökare tillsammans och de kommunala drygt 4,9 miljoner enligt undersökningen. Kategorin övriga museer innefattar både offentliga och privata museer av väldigt olika karaktär och storlek där de svarande redovisade drygt 2,3 miljoner besök.

– Överlag står sig fjolårets goda resultat. Museerna vinner på sin mångfald av berättelser utifrån rika samlingar och kunskapsbaserade upplevelser, säger Mats Persson.

Sammanställningen med de  museer som valt att svara finns nederst på sidan eller att ladda ner som PDF via nedanstående länk:
Pressmeddelande inkl hela sammanställningen (PDF)>>

För mer information:  Mats Persson, generalsekreterare Sveriges Museer,
0708-11 60 40  mats.persson@sverigesmuseer.se

Foto Vasamuseet:  Anneli Karlsson Statens maritima museer

Uppdaterad 2 februari

De tre mest besökta centrala museerna 2017
1. Vasamuseet, 1 495 760
2. Skansen, 1 344 605
3. Naturhistoriska riksmuseet, 670 820

De tre mest besökta regionala museerna 2017
1. Gotlands Museum, 352 300
2. Bohusläns museum, 280 095
3. Kulturen i Lund, 246 964

De tre mest besökta kommunala museerna 2017
1. Malmö museer, 446 685
2. Friluftsmuseet Gamla Linköping, 419 452
3. Dunkers kulturhus, 400 905

De tre mest besökta övriga museerna 2017
1. Prins Eugens Waldemarsudde, 374 135
2. Nobelmuseet, 252 498
3. IKEA Museum, 182 170

 

Sveriges Museers medlemsundersökning/besöksstatistik 2017:
I listorna nedan redovisas endast besökssiffror för de medlemsmuseer som valt att delta i undersökningen för 2017 – centrala, regionala, kommunala och övriga museer.

Totalt antal     2017  19 651 393        2016  19 543542      Skillnad  107851

Centrala museer 2017 2016 Skillnad
ArkDes 581383 602052 -20669
Arbetets museum i Norrköping 182693 200330 -17637
Armémuseum 222697 174575 48122
Etnografiska museet 128328 135000 -6672
Flygvapenmuseum i Malmslätt/Linköping 270302 205089 65213
Hallwylska museet 228138 254386 -26248
Historiska museet 165973 263481 -97508
Kungliga myntkabinettet 1 37642 63591 -25949
Livrustkammaren 422336 454670 -32334
Marinmuseum, Karlskrona 281858 296172 -14314
Medelhavsmuseet 278081 337000 -58919
Moderna museet, Malmö 85248 95277 -10029
Moderna museet, Stockholm 581383 602052 -20669
Nationalmuseum/Kulturhuset 2 46541 122133 -75592
Naturhistoriska riksmuseet 670820 740866 -70046
Nordiska museet 3 663348 560973 102375
Scenkonstmuseet 4 51663
Sjöhistoriska museet 202156 204909 -2753
Skansen 1344605 1369431 -24826
Skokloster 86098 91169 -5071
Tekniska museet 314666 308981 5685
Tumba Bruksmuseum 14539 16896 -2357
Vasamuseet 1495760 1341676 154084
Världskulturmuseet 189668 200000 -10332
Östasiatiska museet 74082 93000 -18918
Summa centrala museer 8620008 8733709 -113701

Kommentarer centrala museer

 1. Kungliga myntkabinettet stängt för flytt större delen av 2017
 2. Nationalmuseum stängt för ombyggnad, raknar aktiviteter på Kulturhuset och Konstakademien
 3. Nordiska museets siffror innefattar hela stiftelsens: Nordiska museet, Julita gård, Tyresö slott, Svindersvik och Härkeberga
 4. Scenkonstmuseet öppnade i februari 2017
Regionala museer 2017 2016 Skillnad
Blekinge museum 98440 88500 9940
Bohusläns museum 280095 276387 3708
Dalarnas museum 1 85685 120628 -34943
Forsviks bruk 21837 15970 5867
Gotlands Museum 2 352300 372387 -20087
Göteborgs naturhistoriska museum 210584 208645 1939
Hallands konstmuseum 3 26846 34896 -8050
Hallands kulturhistoriska museum 118000 133400 -15400
Jamtli – länsmuseum i Jämtlands län 189016 199478 -10462
Jönköpings läns museum 133246 132900 346
Kalmar läns museum 118774 116923 1851
Kulturen i Lund 246964 234278 12686
Kulturparken Småland 119382 134376 -14994
Länsmuseet Gävleborg 4 31366 8131 23235
Lödöse museum 29745 29303 442
Länsmuseet Västernorrland, Murberget 104602 106375 -1773
Norrbottens museum 53525 40367 13158
Regionmuseet Kristianstad 154313 149105 5208
Slöjd- och byggnadsvård på Nääs 33602 28859 4743
Stockholms läns museum 38963 36193 2770
Sörmlands museum 157205 157797 -592
Upplandsmuseet 110128 87426 22702
Vitlycke museum 191152 195314 -4162
Vänersborgs museum 14772 15201 -429
Värmlands museum 5 204509 227397 -22888
Västergötlands museum 176716 120696 56020
Västerbottens museum 119898 128048 -8150
Västmanlands museum 100547 96613 3934
Örebro länsmuseum 97631 37392 60239
Östergötlands museum 109900 100255 9645
Summa regionala museer 3729743 3633240 96503

Kommentarer regionala museer

 1. Dalarnas museum har ändrat metoder för besöksräkning samt haft markarbeten utanför museet som hindrat besök
 2. Gotlands Museum, ett besöksmål som ingick i redovisningen 2016 finns inte med längre
 3. Hallands konstmuseum stängt under 2017. Siffrorna som redovisas är från uppsökande verksamhet
 4. Länsmuseet Gävleborg stängt för ombyggnad 2016-okt 2017. Siffrorna som redovisas är från utomhusaktiveter
 5. Värmlands museum: Stora delar av utställningslokalerna har varit stängda p.g.a. ombyggnad. Nyöppning av museet planeras till sommaren 2019.
Kommunala museer 2017 2016 Skillnad
Alsters herrgård 54423 57428 -3005
Arboga museum+Bryggerimuseum 8107 7382 725
Bollnäs museum och konsthall 11673 14678 -3005
Borlänge museum/Jussi Björling- museet 1640 1882 -242
Borås konstmuseum 32821 18820 14001
Borås museum 31349 31572 -223
Bror Hjorths hus 22840 21049 1791
Dunkers kulturhus 1 400905 571741
Döderhultarmuseet 8189 6905 1284
Eksjö museum 33336 36673 -3337
Enköpings museum 20000 21000 -1000
Eskilstuna konstmuseum 31649 34593 -2944
Eskilstuna stadsmuseum 2  217404  163694  53710
Falbygdens museum 10684 9179 1505
Friluftsmuseet Gamla Linköping 419452 406000 13452
Friluftsmuseet Hägnan 89190 93330 -4140
Fågelmuseet i Jönköping 12776 15654 -2878
Försvarsmuseet Boden 23815 13203 10612
Grenna museum 34703 38114 -3411
Göteborgs konsthall 44110 39161 4949
Göteborgs konstmuseum 248879 202880 45999
Göteborgs stadsmuseum 247097 208384 38713
Hamn, Nacka 4983 6770 -1787
Helsingborgs museer 201957 196644 5313
Katrineholms konsthall 22249 22685 -436
Kristinehamns konstmuseum 128717 81496 47221
Kulturhuset Multeum, Strängnäs 177372 184705 -7333
Kvinnohistoriskt museum 36757 36286 471
Köpings museum 14135 17392 -3257
Landskrona museum 53031 64345 -11314
Leksands museum 16302 17285 -983
Malmö museer 446 685 412 116 34 569
Medeltidsmuseet, Stockholm 186179 171058 15121
Mjellby konstmuseum 25159 27545 -2386
Mångkulturellt centrum 28720 22672 6048
Mölndals stadsmuseum 42428 41078 1350
Norrköpings konstmuseum 33271 41745 -8474
Norrköpings stadsmuseum 84 529 63853 20676
Piteå museum 17371 18013 -642
Sigtuna museum 69743 59381 10362
Sjöfartsmuseet Akvariet, Göteborg 3 162688 219416 -56728
Sollefteå museum 17625 14800 2825
Sundsvalls museum 88953 78430 10523
Teckningsmuseet i Laholm 28628 25807 2821
Tidaholms museum 5173 8249 -3076
Torekällberget & Biologiska museet 101175 100560 615
Trelleborgs Museer 76160 66265 9895
Tändsticksmuseet 30460 27828 2632
Uppsala konstmuseum 62200 71212 -9012
Wadköping friluftsmuseum 290000 250000 40000
Vallby Friluftsmuseum 180291 156307 23984
Vetlanda museum 16569 16549 20
Vänermuseet 29048 28378 670
Västerås konstmuseum 94525 95013 -488
Ystads konstmuseum 26169 27206 -1037
Ystads kulturhistoriska museum (Klostret) 28109 30397 -2288
Örnsköldsviks museum 21052 19679 1373
Österlens museum 64735 49250 15485
Summa kommunala museer 4 918 190 4 783 737 80 743

Kommentarer kommunala museer:

 1. Dunkers kulturhus har ändrat besöksräkningssystem så siffrorna är inte jämförbara
 2. Eskilstuna stadsmuseum. Förutom den fysiska platsen stadsmuseet ingår även Rademachersmedjorna, Sörmlandsgården, Lagersbergs säteri och ångbåten Gerda.
 3. Hälften av Sjöfartsmuseets nedgång beror av ändrade besöksräkningsmetoder
Övriga museer, såväl privata som offentliga 2017 2016 Skillnad
Aeroseum 53798 59266 -5468
Ájtte Svenskt fjäll- och samemuseum 52170 52019 151
Arsenalen 27259 25259 2000
Astrid Lindgrens näs 39784 46129 -6345
Birgit Nilsson museum 8750 9500 -750
Bungemuseet 13700 11900 1800
Carl Eldhs Ateljémuseum 9430 5810 3620
Dalslands konstmuseum 12600 16100 -3500
Dansmuseet Stockholm 134891 97169 37722
F11 museum 3244 3853 -609
Falsterbo museum 890 1874 -984
Fredens hus 12550 12900 -350
Guitars – The Museum 13672 12008 1664
Gustavianum, Uppsala universitetsmuseum 90069 82539 7530
Hasse & Tage museet 3886 3303 583
Hunnebergs Kungajakt- och Viltmuseum 34620 38214 -3594
Hälsinglands museum 46000 47000 -1000
Härjedalens fjällmuseum 12287 14430 -2143
IKEA Museum 1 182170 121710 60460
Judiska Museet 2 27505 5300
Järnvägsmuseet 3 40042 49743 -9701
Karlshamns museum 9405 8333 1072
Kungliga akademien för de fria konsterna 4 71226 147168 -75942
Linnémuseet 29560 34299 -4739
Litografiska museet 4767 3620 1147
Lunds universitets Historiska Museum 25324 19571 5753
Medicinhistoriska museet i Uppsala 5572 5045 527
Medicinhistoriska museet i Göteborg 6898 6518 380
Mentalvårdsmuseet 4200 4500 -300
Millesgården 131625 145219 -13594
Mårbacka minnesgård 22314 21227 1087
Nacka hembygdsmuseum 3127 3106 21
Nobelmuseet 252498 231876 20622
Polismuseet 67373 65045 2328
Postmuseum 150000 152300 -2300
Prins Eugens Waldemarsudde 374135 369773 4362
Riksidrottsmuseet 5 12175 26431 -14256
Sagomuseet i Ljungby 7864 7614 250
Snus- och Tändsticksmuseet 99357 95075 4282
Spårvägsmuseet 6 77338 110849 -33511
Strindbergmuseet 10412 9485 927
Sven-Harrys konstmuseum 49893 56889 -6996
Sveriges Fängelsemuseum 12371 12975 -604
Teknikland i Östersund 14327 12413 1914
The Glass Factory 56000 54000 2000
Thielska Galleriet 39594 36930 2664
Wilhelm Peterson Bergers Sommarhagen 2450 2100 350
Vänersborgs museum 14772 15201 -429
Västerviks museum 37063 24568 12495
Summa övriga museer 2383452 2392856 -9404

Kommentarer övriga museer

 1. IKEA Museum öppnade juni 2016
 2. Judiska Museet är stängt sedan 2016-08-31. Siffrorna 2017 är aktiviteter utanför museet.
 3. Järnvägmuseet, tidigare Sveriges Järnvägsmuseum, hade öppet t.o.m. 9 september 2017
 4. Konstakademien hyste in Nationalmuseums verksamhet 2016
 5. Riksidrottsmuseet hade stängt fem månader för ombyggnad
 6. Spårvägsmuseet stängde 10 september för flytt till Gasverksområdet