eurobaroMed anledning av Kulturarvsåret 2018 har Europakommissionen gjort en speciell enkät om inställningen till kulturarv i medlemsländerna. Majoriteten i EU ser positivt på kulturarvets betydelse men de svenska svaren är extra positiva.

Att 80 procent av svenskarna under det senaste året besökt ett museum eller galleri jämfört med EU-snittet på 50 procent är ett av resultaten i Eurobarometern och det har vi rapporterat om tidigare. Men svenskarnas intresse för kulturarv är starkt i alla kategorier. Här är några exempel:
87 procent av svenskarna tyckte kulturarvet var viktigt för dem personligen (EU-snittet 84 procent) och 90 procent att det var viktigt för lokalsamhället (EU-snittet 84 procent). 90 procent av svenskarna ansåg att kulturarv skapar arbetstillfällen (EU-snittet 79 procent).
56 procent av svenskarna besöker regelbundet monument, museer, festivaler, konserter etc med kulturarvsanknytning (EU-snittet 31 procent).
24 procent av svenskarna ägnar sig åt traditionell aktivitet (EU-snittet 8 procent).
23 procent av svenskarna besitter färdigheter förknippade med traditionellt hantverk (EU-snittet 8 procent).
14 procent utför frivilligarbete på kulturarvsområdet (EU-snittet 7 procent).
De som spontant svarar att de inte känner sig delaktiga i kulturarvet  är 18 procent i Sverige och 48 procent i EU.

Eurobarometern innehöll också frågor om vad man upplevde som hinder för att få tillgång till kulturarvet. De tre viktigaste faktorerna var brist på tid, brist på information och kostnaden. Vad gäller lusten att veta mer om kulturarvet sticker också de svenska svaren ut med 82 procent jämfört med EU-snittet 68 procent. I undersökningen kan man se att de som bor i städer och de som är dagliga användare av internet är extra intresserade av att veta mer.

Majoriteten av de svarande i EU  (75 procent) ansåg att kulturarv kan förbättra livskvalitet. En stor majoritet av de svarande ansåg att kultur och kulturellt utbyte borde få en särställning inom EU (84 procent) och att de är viktiga för utvecklingen av mer tolerans och förståelse i världen (82 procent).

Ladda ner hela Eurobarometern  (Special Eurobarometer 466) här>>

 

Denna webbplats använder cookies

Cookies ("kakor") består av små textfiler. Dessa innehåller data som lagras på din enhet. För att kunna placera vissa typer av cookies behöver vi inhämta ditt samtycke. Vi på RIKSFÖRBUNDET SVERIGES MUSEER, orgnr. 802427-6795 använder oss av följande slags cookies. För att läsa mer om vilka cookies vi använder och lagringstid, klicka här för att komma till vår cookiepolicy.

Hantera dina cookieinställningar

Nödvändiga cookies

Nödvändiga cookies är cookies som måste placeras för att grundläggande funktioner på webbplatsen ska kunna fungera. Grundläggande funktioner är exempelvis cookies som behövs för att du ska kunna använda menyer och navigera på sajten.

Cookies för statistik

För att kunna veta hur du interagerar med webbplatsen placerar vi cookies för att föra statistik. Dessa cookies anonymiserar personuppgifter.