Idag presenterade regeringen budgetpropositionen för 2021. De förslag som gäller museer har i huvudsak tidigare aviserats under september och gäller 2020. För kommande år presenteras inga ytterligare medel till museerna med anledning av pandemins effekter på ekonomin.

– Museernas situation kommer att vara fortsatt svår på grund av pandemin även under 2021 och 2022. Det syns knappt i regeringens budget, säger Jeanette Gustafsdotter generalsekreterare Sveriges Museer.

I början av september presenterade kulturminister Amanda Lind ytterligare satsningar på museerna i en extra ändringsbudget.Satsningarna i regeringens budget innebär bland annat permanenta förstärkningar av regional kultur genom kultursamverkansmodellen.

Propositionen som presenterades idag visar utfallet under 2020 då flera statliga museer fått tillskjutet extra medel och även andra museer med statsbidrag fått extra medel med anledning av pandemins drastiska effekt på ekonomin. Några extra medel för 2021 och 2022 med anledning av pandemins effekter syns inte i de aviserade anslagen, som ligger på samma nivåer som tidigare år. 

Redan i februari visade Sveriges Museers rapport Museer under press att anslagen till museerna är urholkade sedan flera år tillbaka. Resursurholkningen försvårar bland annat museernas uppdrag att arbeta med aktiv samlingsförvaltning.