ettan_gotlandsmuseum_ryttare800x450

Sveriges Museer deltar i Almedalsveckan på Gotland, onsdag 5 juli 2017. Här hittar du information om de seminarier där vi står som arrangör, eller medverkar i:

Hur kan olika museer samverka för att nå hela Sverige?

Tid: Onsdag 5 juli kl 09.00–10.00.
Plats: Gotlands Museum, Strandgatan 14, Bildstenshallen.
Arrangör: Nationalmuseum och Sveriges Museer.

Nationalmuseum har inlett ett samarbete med Jamtli i Östersund där den första permanenta filialen med konstutställningar öppnar 2018 i en nyuppförd byggnad. Finns det fler sätt för museer med nationella uppdrag att genom samarbeten med lokala aktörer nå besökare i hela landet? Vilka goda äktenskap finns det att söka? Finns det också parter man bör undvika att samverka med?

Medverkande:
Berndt Arell, överintendent Nationalmuseum
Henrik Zipsane museichef Jamtli
Mariya Voyvodova, (S) kulturnämndens ordförande i Göteborgs stad
Olof Lavesson (M), ordförande i riksdagens kulturutskott


Hur arbetar svenska museer med flykting- och integrationsfrågor?

Tid: Onsdag 5 juli kl 10.15–11.15.
Plats: Gotlands Museum, Strandgatan 14, Bildstenshallen.
Arrangör: Gotlands Museum och projektet I telefonen finns hela människan.

Medverkande:
Niklas Cserhalmi, museidirektör Arbetets museum
Josefine Floberg, utställningschef Malmö Museer
Örjan Molander, länsmuseichef/landsantikvarie Kalmar läns museum
Henrik Zipsane, landsantikvarie Jamtli
Henrik Teleman, projektledare för I telefonen finns hela människan


Hur kan museerna vara en samhällsresurs i integrationsarbetet?

Tid: Onsdag 5 juli kl 11.30–12.30.
Plats: Gotlands Museum, Strandgatan 14, Bildstenshallen.
Arrangör: I telefonen finns hela människan, Gotlands Museum, Sveriges Museer.

Hur kan svenska museer göra ännu mer för att bidra till integration av nyanlända?

Paneldiskussion:
Ida Karkiainen (s) Kulturutskottet
Eva Thyselius, processledare Migrationsverket
Maria Jansén, ordförande Sveriges Museer och överintendent Historiska museet
Staffan Forssell, generaldirektör Statens Kulturråd

Moderator: Susanne Thedéen, länsmuseichef/landsantikvarie, Gotlands Museum


Museilag – styrning eller frihet?

Tid: Onsdag 5 juli kl 13.00–14.00.
Plats: Gotlands Museum, Strandgatan 14, Bildstenshallen.
Arrangör: Sveriges Museer.

Sverige får den 1 augusti en lag som reglerar offentligstyrda museer. Lagen ska reglera museernas frihet samt tydliggöra dem som kunskapsinstitutioner och främjare av fri åsiktsbildning. Vilka är lagens konsekvenser? Hur blir rollfördelningen mellan politiken och museerna? Riksdagspolitiker och museichefer i samtal.

Museilagen sätter fokus på museernas alltmer angelägna position i samhället. Kommer den bli ett stöd för museerna? Eller kommer den innebära omöjliga krav och förväntningar?

Medverkande:
Olof Lavesson (M), ordförande riksdagens kulturutskott
Ida Karkiainen (S), ledamot riksdagens kulturutskott
Tina Karlsson, museichef Friluftsmuseet Gamla Linköping
Susanne Thedéen, museichef Gotlands museum

Samtalet modereras av Maria Jansén och Mats Persson från Sveriges Museer.


Gör den nya kulturarvspolitiken skillnad?

Tid: Onsdag 5 juli kl 14.15–15.00.
Plats: Gotlands Museum, Strandgatan 14, Bildstenshallen.
Arrangör: Sveriges Museer.

I maj fattade riksdagen beslut om en samlad kulturarvspolitik. Vad kommer det att innebära? Vi frågar ut Fredrik Linder, enhetschef vid Kulturdepartementet. Hur det ser ut om fem år? Vad har förändrats?

Frågorna ställs av Maria Jansén och Mats Persson från Sveriges Museer.


Hela programmet för Kultur i Almedalen hittar du här (öppnas i nytt fönster)

kulturialmedalen_gul