Det nationella kulturkonventet blir digitalt i år och Sveriges Museer har två direktsändningar i programmet. Båda äger rum på förmiddagen den 12 februari. Exakta tider är ännu inte spikade.

  • SMITTSÄKER KULTUR

Ett panelsamtal arrangerat tillsammans med Svensk scenkonst

Tillgången till kultur har begränsats under pandemin. Hur ska museer och scenkonst omstarta och öppna upp? Kommer besökare och publik tillbaka? Hur kan vi tolka den nya pandemilagen? Under coronakrisen har kulturen arbetat fram riktlinjer för att skydda publik och besökare. Kultur ska vara tillgängligt för alla och kultur stärker demokratin, men hur gör vi det möjligt när kulturen inte får verka? Ett samtal om kulturens tillgänglighet när samhället har stängt ner och hur kulturen kan erbjuda trygga upplevelser.

Moderator: Linda Zachrison

I panelen: 
Susanna Pettersson (chef Nationalmuseum) och Jesper Larsson (VD Stadsteatern) samt Jeanette Gustafsdotter från Sveriges Museer och Mikael Brännvall, från Svensk scenkonst. 

  • MUSEER UNDER FORTSATT PRESS, HUR DRIVER VI VERKSAMHETERNA FRAMÅT

Panelsamtal direktsänt från Stadsmuseet i Stockholm

Förra året under Folk och Kultur släppte Sveriges Museer en uppmärksammad rapport med vittnesmål från museicheferna. En sedan flera år urholkad ekonomi försvårade museernas uppdrag. I en ny rapport undersöker nu Sveriges Museer hur läget ser ut efter (och under) pandemin. Den dynamiska museisektorn stärker samhället lokalt och nationellt. Men vad händer runt om i Sverige när en av pandemin hårt drabbad ekonomi kräver ännu hårdare prioriteringar? När investeringar i kultur ställs mot sjukvård? Vad händer med museernas bidrag till lokalsamhället när kunskapsunderlaget inte fylls på? Hur ska framtida museer spegla vår tid om samlingen inte är aktiv? Den nya Museilagen befäster museernas värde idag men hur fungerar den i praktiken och för framtiden? Hur säkrar man att de som fattar besluten också ser de långsiktiga effekterna? Utifrån den aktuella rapporten från Sveriges Museer diskuterar panelen museernas situation och blickar framåt.

Intro: Maria Jansén, ordförande Sveriges Museer

I panelen:
Åsa Hallén, landsantikvarie, museichef Värmlands museum Fredrik Linder, stadsantikvarie och chef för avdelningen Museer och Konst, Stockholm, samt Lawen Redar (S) Kulturutskottets presidium.

Moderator: Jeanette Gustafsdotter, generalsekreterare för Sveriges Museer

Denna webbplats använder cookies

Cookies ("kakor") består av små textfiler. Dessa innehåller data som lagras på din enhet. För att kunna placera vissa typer av cookies behöver vi inhämta ditt samtycke. Vi på RIKSFÖRBUNDET SVERIGES MUSEER, orgnr. 802427-6795 använder oss av följande slags cookies. För att läsa mer om vilka cookies vi använder och lagringstid, klicka här för att komma till vår cookiepolicy.

Hantera dina cookieinställningar

Nödvändiga cookies

Nödvändiga cookies är cookies som måste placeras för att grundläggande funktioner på webbplatsen ska kunna fungera. Grundläggande funktioner är exempelvis cookies som behövs för att du ska kunna använda menyer och navigera på sajten.

Cookies för statistik

För att kunna veta hur du interagerar med webbplatsen placerar vi cookies för att föra statistik. Dessa cookies anonymiserar personuppgifter.