FolkKultur_RGB_72dpi_PNG

Folk och Kultur är ett nytt kulturpolitiskt konvent och en tribun för konst och kultur i hela Sverige. Första konventet äger rum 7 – 10 februari 2018 i Munktellstaden, Eskilstuna.

 

 

Sveriges Museer medverkar med två seminarier under Folk och Kultur:

Torsdag den 8 februari kl 14.20–15.20
Svenska museer gör skillnad!
Svenska museer är viktiga kuggar i det hållbara samhället, socialt, ekologiskt och ekonomiskt. I seminariet beskrivs museisektorns dynamik ur flera aspekter med påverkan på breda folklager. Museerna med sina drygt 28 miljoner besökare är kunskaps- och bildningsaktörer med hög trovärdighet. De verkar som trygga mötesplatser i en tid av polarisering. Då museerna finns över hela landet är de besöksmål i sig själva men levererar också innehåll för paketering av andra besöksmål.

Forskning vid museer är nödvändig för en hög kvalitet på verksamheten och sker ofta i samverkan. Museerna förfogar dessutom över källmaterial och samlingar som är en tillgång för hela forskarsamhället och bas för innovationer. Hur tar vi bäst tillvara museernas goda effekter på samhället? Hur ser vi till att de resurser som genereras också återinvesteras i museernas utveckling där långsiktig ekonomi också säkrar museernas oberoende. Seminariet inleds med en allmän orientering och avslutas med exempel på när museer gör skillnad.

Medverkande: Maria Jansén, ordförande Sveriges Museer och överintendent vid Statens Historiska museer, Mats Persson, Generalsekreterare Sveriges Museer och Cajsa Lagerqvist, Chef Mölndals stadsmuseum.

 

Fredag den 9 februari kl 14.20–15.20
Museilag – Styrning eller frihet?
Sverige fick förra året en lag för offentligt styrda museer. Lagen ska reglera museernas frihet samt tydliggöra dem som kunskapsinstitutioner och främjare av fri åsiktsbildning. Vilka är lagens konsekvenser? Hur blir rollfördelningen mellan politiken och museerna? Politiker och museichefer i samtal. Museilagen sätter fokus på museernas alltmer angelägna position i samhället. Kommer den bli ett stöd för museerna? Eller kommer den innebära orimliga krav och förväntningar? Seminariet inleds med en kort beskrivning av Museilagens innehåll, därefter en paneldiskussion.

Medverkande:
Gunilla Carlsson (S) vice ordförande Riksdagens kulturutskott
Cecilia Magnusson (M), ledamot Riksdagens kulturutskott
Sergei Muchin, chef Jönköpings Läns museum
Tina Karlsson, chef Friluftsmuseet Gamla Linköping

Samtalet modereras av Maria Jansén och Mats Persson från Sveriges Museer.

Länk till Folk och Kulturs webbplats>>>

Denna webbplats använder cookies

Cookies ("kakor") består av små textfiler. Dessa innehåller data som lagras på din enhet. För att kunna placera vissa typer av cookies behöver vi inhämta ditt samtycke. Vi på RIKSFÖRBUNDET SVERIGES MUSEER, orgnr. 802427-6795 använder oss av följande slags cookies. För att läsa mer om vilka cookies vi använder och lagringstid, klicka här för att komma till vår cookiepolicy.

Hantera dina cookieinställningar

Nödvändiga cookies

Nödvändiga cookies är cookies som måste placeras för att grundläggande funktioner på webbplatsen ska kunna fungera. Grundläggande funktioner är exempelvis cookies som behövs för att du ska kunna använda menyer och navigera på sajten.

Cookies för statistik

För att kunna veta hur du interagerar med webbplatsen placerar vi cookies för att föra statistik. Dessa cookies anonymiserar personuppgifter.