Biotopia i Uppsala, Kalmar konstmuseum, Lindesbergs museum, Nacka kommun,
Rörelsernas museum i Malmö, Stiftelsen Svenska Filminstitutet och Stockholms
Kvinnohistoriska är nya fullvärdiga medlemmar i Sveriges Museer. Ronneby kommun
har beviljats associerat medlemskap. Varför söker de sig alla till Sveriges
Museer?

virpi

– Jag tror att vi kommer att ha stor glädje av att ta del av den samlade kompetensen. Förhoppningsvis kan vi också bidra med våra erfarenheter, säger Virpi Lindfors som är chef för Biotopia

bettina-2

– Ett medlemskap i Sveriges museer ger Kalmar Konstmuseum och Designarkivet möjlighet att verka och delta i ett viktigt nätverk och sammanhang av kulturpolitisk betydelse. Som en verksamhet med fokus på bild och form ser vi att vi kan bidra med värdefull kunskap, erfarenhet och perspektiv från vår del av museisektorn, säger museichefen Bettina Pehrsson

kristina-3

– Vi ser fram emot att vara en del i ett viktigt nätverk för att fortsätta utveckla museiverksamheten. Förhoppningsvis har vi också saker att tillföra, säger Kristina Öster kulturchef i Lindesbergs kommun.

cortina-3

– Kulturnämnden i Nacka kommun är huvudman för Museet Hamn, ett slagfältsmuseum i Fisksätra, museet på Nyckelviken samt en konsthall och ett lokalhistoriskt arkiv placerade i kulturhuset Dieselverkstaden. Genom medlemskapet i RSM öppnas ett kompetent nätverk av kollegor och därmed värdefulla möjligheter till nya perspektiv och lösningar på gemensamma frågor samt kompetensutveckling. Vi hoppas också själva kunna bidra med erfarenheter i dialogen med de egna och andra museer, säger Cortina Lange, enhetschef för Kultur och fritidsenheten i Nacka kommun. FOTO: Johan Kindblom.

anders-3

– Ronneby kommun har ambitionen att bygga ett museum. Vi vill vara associerade medlemmar i Sveriges Museer för att med kollegor lära och se och få tillgång till nätverk inom branschen, säger Anders Engblom, projektledare för projektkontor Gribshunden c/o Kallvattenkuren.

fredrik-3

– Det är en självklarhet att Rörelsernas museum har anslutit sig till Sveriges Museer. Som nytt museum under uppstart blir vi nu en aktiv del av ett spännande nätverk av museer i Sverige. Vi ser fram emot fortsatta dialoger och kunskapsutbyte med andra museer i detta mångfacetterade landskap, säger Fredrik Elg, chef för Rörelsernas museum

mathias-3

– Svenska Filminstitutet har i uppdrag att utföra den svenska filmpolitiken. I denna roll är vi en unik organisation på så sätt att vi ansvarar för en kulturyttring oavsett kontext – som näring, konst och kulturarv. Det är i den senare rollen, av oss kallat Filmarvsverksamheten, vi ser en naturlig tillhörighet hos Sveriges Museer säger Mathias Rosengren, chef för Filmarvet. FOTO: Jessica Hanlon

lina-3

Stockholms Kvinnohistoriska är ett museum som verkar i de offentliga och digitala rummen – utan egen permanent byggnad. Vi arbetar för att kvinnors historia och historier undersöks, förvärvas, bevaras, förmedlas och synliggörs publikt, på nya sätt. Vi vill bidra till kunskapsuppbyggnad om kvinnorna i historieskrivningen genom att tillsammans tillgängliggöra kvinnors liv och erfarenheter som ligger gömda i museernas samlingar och arkiv. Genom medlemskapet i Sveriges museer hoppas vi kunna bidra till detta och lyfta andra angelägna diskussioner för museer i dag, säger Lina Thomsgård, chef för Stockholms kvinnohistoriska. FOTO: Sandra Åhman.