28 mars

Sveriges museer rekommenderar att medlemmarna noggrant följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer. 

Uppdaterad information om allmänna sammankomster finns att följa via denna länk.

Här finner ni tabeller och riskbedömningsverktyg som Sveriges Museers medlemmar kan använda.

Regeringen meddelade den 27 mars att de förbjöd allmänna sammankomster och offentliga tillställningar med mer än 50 personer i Sverige enligt ordningslagen. Antalet personer, dvs. fler än 50, följer rekommendationer från Folkhälsomyndigheten. Beslutet gäller från 29 mars och tills vidare.

Sveriges Museer har träffat kulturminister Amanda Lind och tjänstemän från kulturdepartementet löpande om museernas utsatta läge med anledningen av Coronaviruset.  

– Hälsoläget i Sverige är det absolut viktigaste i nuläget och vi har full respekt för regeringens beslut. Men det kommer att slå hårt mot en redan pressad bransch. Det är oerhört viktigt att museerna har möjlighet att få ekonomiskt stöd med anledning av förlorade intäkter och tillkommande kostnader, meddelade Jeanette Gustafsdotter, generalsekreterare Sveriges Museer.  

Museer som håller öppet följer noggrant Folkhälsomyndighetens beslut och museernas ansvariga huvudmän tar beslut utefter rådande omständigheter.

Sveriges Museer tar situationen på största allvar och följer noggrant utvecklingen samt har löpande dialog med myndigheter och departement. Om ni har frågor eller behöver stöd kontakta gärna Sveriges Museer.