Sveriges museer rekommenderar att medlemmarna noggrant följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer. 

Uppdaterad information om allmänna sammankomster finns att följa i bifogad länk. Där finns också tabeller och riskbedömningsverktyg som medlemmarna kan använda.

Regeringen meddelade den 11 mars att de förbjöd allmänna sammankomster och offentliga tillställningar med mer än 500 personer i Sverige enligt ordningslagen. Bryter man mot förbudet kan man dömas till böter eller fängelse med sex månader. Antalet personer, dvs. fler än 500, följer rekommendationer från Folkhälsomyndigheten. Beslutet gäller från 12 mars och tills vidare.

Den 11 mars träffade Sveriges Museer kulturminister Amanda Lind, som hade bjudit in kultur- och idrottsaktörer som arrangerar publika evenemang till ett samtal. Sveriges Museer hade inför mötet med kulturministern dialog med central-, läns- och kommunala museerna.

– Hälsoläget i Sverige är det absolut viktigaste i nuläget och vi har full respekt för regeringens beslut. Men det kommer att slå hårt mot en redan pressad bransch. Det är viktigt att museerna har möjlighet att få ekonomiskt stöd med anledning av förlorade intäkter och tillkommande kostnader, meddelade Jeanette Gustafsdotter, generalsekreterare Sveriges Museer.  

Sveriges Museer tolkar att museernas publika verksamhet omfattas av 500-regeln. Sveriges Museers rekommendation är att museerna inte får samla fler än 500 personer samtidigt i deras publika verksamhet. Detta antal personer inkluderar egen personal i den publika miljön, såsom guider, kassapersonal etc. Sveriges Museer rekommenderar museerna att ha en räknare som säkerställer antalet besökare så att det inte blir fler än 500 personer samtidigt. För friluftsmuseer eller liknande gäller Folkhälsomyndighetens rekommendationen när besökarna befinner sig i en lokal. 

Sveriges Museer tar situationen på allvar och följer noggrant utvecklingen. Om ni har frågor eller behöver stöd kontakta gärna Sveriges Museer.