Mer än varannan person i åldern 18-65 år, 54 procent, har besökt något museum i landet under de senaste tolv månaderna. Det visar en undersökning som Riksförbundet Sveriges museer och Riksutställningar har genomfört.

Pressmeddelande som pdf>>>
– Det är glädjande att de svenska museerna har en så stark dragningskraft bland allmänheten. Museerna är inte bara en plats där vackra föremål visas upp eller spännande historier berättas, utan de erbjuder också en plats för kunskap, reflektion och eftertanke och det är tydligt att allt fler uppskattar det och hittar till oss, säger Mats Persson, generalsekreterare vid Riksförbundet Sveriges museer.

Undersökningen visar att det inte är någon större skillnad mellan könen när det gäller museibesök, 55 procent av kvinnorna och 52 procent av männen uppger att de har besökt något museum under det senaste året. Skillnaden mellan personer födda i Sverige respektive utomlands är också små. 54 procent av de som är födda i landet och 56 procent av de utlandsfödda har gjort något museibesök under de senaste tolv månaderna.

– För Riksförbundet Sveriges museer är besökssiffrorna en ständigt aktuell och viktig fråga, inte minst för att de svenska museerna med sina 18 miljoner besök om året betyder mycket för den snabbt växande besöksnäringen, säger Mats Persson.

Vid museernas vårmöte i Stockholm den 15-17 maj står museerna och besöksnäringen i fokus. Med temat MUSEET SOM MOTOR kommer frågor att diskuteras kring hur museerna på ett aktivt sätt kan bidra till en ökad utveckling och stärka besöksnäringen.

Undersökningen bygger på telefonintervjuer med 1 000 slumpvis utvalda personer i åldern 18-65 år i hela landet. Den genomfördes under oktober till november 2012 av Riksförbundet Sveriges museer tillsammans med Riksutställningar.

För mer information
Mats Persson, generalsekreterare Riksförbundet Sveriges museer, 0708-11 60 40, mats.persson@sverigesmuseer.seBilaga
Andel av befolkningen som besökt något museum under de senaste tolv månaderna

Har du besökt något museum i Sverige under de senaste tolv månaderna? Procent
Nej

46

Ja, ett besök

17

Ja, två till fem besök

31

Ja, fler än fem besök

6

Denna webbplats använder cookies

Cookies ("kakor") består av små textfiler. Dessa innehåller data som lagras på din enhet. För att kunna placera vissa typer av cookies behöver vi inhämta ditt samtycke. Vi på RIKSFÖRBUNDET SVERIGES MUSEER, orgnr. 802427-6795 använder oss av följande slags cookies. För att läsa mer om vilka cookies vi använder och lagringstid, klicka här för att komma till vår cookiepolicy.

Hantera dina cookieinställningar

Nödvändiga cookies

Nödvändiga cookies är cookies som måste placeras för att grundläggande funktioner på webbplatsen ska kunna fungera. Grundläggande funktioner är exempelvis cookies som behövs för att du ska kunna använda menyer och navigera på sajten.

Cookies för statistik

För att kunna veta hur du interagerar med webbplatsen placerar vi cookies för att föra statistik. Dessa cookies anonymiserar personuppgifter.