kommunala-museer2

Sveriges Museer bjuder in dig som är chef eller verksamhetsledare för ett kommunalt museum till forum för inspiration, diskussion, kraft och mod. Datum 16-17 oktober 2018.

Tid: kl 13-13. Plats: Uppsala konstmuseum

Första dagen blir det workshop kring framtidsprojektet som Sveriges Museer startar upp tillsammans med medlemsmuseerna. Vi analyserar också gemensamt de kommunala museernas speciella behov. Riksantikvarieämbetets Anna Lihammer och Nikos Tsakiridis är på plats med en aktuell analys av hur det går med Museilagen och tar gärna emot inspel.

Andra dagen inleds med en extern inspirationsföreläsare vars namn vi återkommer till. Vi har också bjudit in Louise Andersson, expert på kulturpolitik vid Sveriges kommuner och landsting för en orientering bland nyheter hos dem och kring läget efter valet. Därpå delar några museer av sig av hur man planerar arbeta med nyanlända. Hur kan vi skapa möjligheter till praktik och introduktion på museerna?

Båda dagarna ges tid för strategiska reflektioner, grupparbeten, fikamingel samt på tisdagen en gemensam middag i och på onsdagen en gemensam avslutande lunch.

Kostnaden är 500 kronor per deltagande. Den som önskar kan även delta i gemensam lunch på tisdagen men då tillkommer en kostnad på 150 kronor. Mötesavgiften betalas in senast 8 oktober efter att du anmält dig till maria.b.olofsson@sverigesmuseer.se och fått din bekräftelse.

I arbetsgruppen för Forum kommunala museichefer ingår:
Tina Karlsson Friluftsmuseet Gamla Linköping
Tina RodheStockholms Medeltidsmuseum
Daniel Werkmäster, Uppsala konstmuseum
Cajsa Lagerkvist, Mölndals stadsmuseum

samt Mats PerssonSveriges Museer