unesco”Vad ett museum är och kan vara har alltid varit omdiskuterat- nu mer än på länge. Ska museerna visa en viss, positiv bild av det förflutna till allmän uppbyggelse? Ska de vara delar i samhällsutvecklingen, ta ansvar för historiska oförrätter och fungera som aktörer i dagspolitiken? Ska de kunna utsättas för påtryckningar när det gäller uppdragets innehåll och genomförandet?”

Detta går att läsa i förordet till Unescos rekommendation om museer och samlingar från 2015. Denna finns nu översatt till svenska och finns tillgänglig bland övrigt informationsmaterial på Svenska Unescorådets hemsida.

Här hittar du mer information»

Här kan du ladda ner rekommendationen på svenska»