58 procent av svenskarna besökte ett museum förra året enligt en aktuell Sifoundersökning. Främsta anledningen var att göra något kul tillsammans. Åtta av tio svenskar visar också tillit till museerna som kunskapsbanker. Under semestertiderna finns extra många museer öppna för besök.

e2171518-0272-48b0-a4c1-1be607744f97-w_960
Museibesökare. Bild: Sveriges Museer

– De mer än 1500 svenska museerna är som mest tillgängliga just nu, så passa på och upptäck ett nytt museum i sommar, säger Mats Persson, generalsekreterare, Sveriges Museer

De främsta anledningarna till att besöka ett museum är att göra något kul tillsammans, att vilja besöka ett särskilt museum, att se en aktuell utställning eller att vilja lära sig något nytt. Enligt Sifoundersökningen var de flitigaste besökarna förra året kvinnor i åldrarna 18-29 år.

Undersökningen visar att det finns en stor tilltro till museer som kunskapsbanker. Många tror att museerna kan ge förståelse för hur samhället och världen i stort utvecklas. Högst tilltro till museernas förmåga att skapa den förståelsen hade ålderskategorin 18-29 år.

– Museerna finns i alla län och bjuder både på kunskap och inspirerande upplevelser att njuta av i sällskap med någon. Med sina miljontals besök varje år bidrar museerna till hela landets turistnäring, säger Mats Persson.

Undersökningen som är beställd av Sveriges Museer bygger på onlineintervjuer med 1500 personer i åldern 18-79 år som genomfördes av Sifo under perioden 14-20 maj i år.

"Museitätaste" länen

(lägst antal invånare per museum*)

1 Gotlands län 8 464
2 Värmlands län 11 728
3 Kalmar län 12 233
4 Dalarnas län 13 054
5 Norbottens län 14 735

*Museer med mer än en årsarbetskraft anställd (inkluderar ej de drygt 1100 mindre museerna)
Underlag: SCB och Myndigheten för Kulturanalys. Se komplett lista i bifogad fil:

De mest besökta museerna 2018

1 Vasamuseet 1 487 983
2 Skansen 1 250 868
3 Naturhistoriska riksmuseet 631 130
4 Moderna museet Stockholm och Arkdes 562 226
5 Prins Eugens Waldemarsudde 431 098
6 Friluftsmuseet Gamla Linköping 413 357
7 Malmö museer 364 878
8 Gotlands museum 345 758
9 Wadköpings friluftsmuseum 340 000
10 Tekniska museet 323 399