Idag presenterade kulturminister Amanda Lind satsningar för kulturens återstart som en del av budgeten 2022. Museerna tillförs bland annat extra krisstöd och satsningar på digitalisering av samlingarna.

–  Det är en riktig kulturbudget som regeringen presenterar idag, med en nödvändig ekonomisk återstart för kulturen i krisen. Men det är inte utan att vi blir avundsjuka på våra norska kollegor som blivit lovade en miljardsatsning på kulturen. Norska politiker vill lägga cirka en procent av statsbudgeten på kulturell verksamhet, vilket motsvarar 2,3 miljarder. Jag hoppas att vi ser samma resa i Sverige och att man fortsatt förstår museernas betydelse i samhället, säger Jeanette Gustafsdotter, generalsekreterare Sveriges Museer.

Ytterligare krisstöd för 2021
Ett antal statliga museer får extra krisstöd i höständringsbudgeten på 100 miljoner kronor. Det gäller Statens museer för världskultur, Nationalmuseum, Statens historiska museer, Moderna museet, Naturhistoriska riksmuseet, Vasamuseet, som är en del av myndigheten Statens maritima och transporthistoriska museer, Stiftelsen Carl och Olga Milles Lidingöhem, Stiftelsen Thielska galleriet, Stiftelsen Judiska museet, Ájtte, Svenskt- fjäll och samemuseum och Zornsamlingarna.

20 miljoner för digitalisering av kulturarvet
Museernas fortsatta arbete med att digitalisera samlingarna och utveckling av digitala tjänster föreslås stärkas med 20 miljoner kronor årligen för 2022 och 2023.

–  Museerna har gjort en fantastisk resa under pandemin med 216 miljoner digitala besök. Museernas digitala kreativitet och snabba omställning gav människor runt om i landet chansen att upptäcka museer, samlingar och se visningar de inte vanligtvis skulle upplevt. Att förstärka arbetet med digitaliseringen hos museerna är viktigt även för kunskapsutveckling och forskning, säger Jeanette Gustafsdotter, generalsekreterare Sveriges Museer.

Ökad bidrag till stiftelsemuseer och regional kultur
Bidraget till de centrala museer som är stiftelser vill regeringen förstärka med 20 miljoner kronor för 2022, varav 15 miljoner kronor föreslås gå till Skansen för renoveringar. Förslaget innebär även att anslaget förstärks med 5 miljoner kronor från och med 2023. Regeringen föreslår också att Naturhistoriska riksmuseet tillförs 15 miljoner kronor årligen från och med 2022 för att samordna pollenövervakningen i Sverige. Den regionala kulturen förstärks ytterligare med 100 miljoner permanent per år genom Kultursamverkansmodellen, vilket tidigare aviserats.

Läs mer på regeringens hemsida.