Vad har en vuxen museibesökare och en museipedagog gemensamt? Viljan att upptäcka det förut okända, exponera sig för nya intryck och prova alternativa sätt att förhålla sig till och agera i vardagen – är det drivkraften?

Om det är så, då är steget inte långt att vilja utveckla sin museiverksamhet genom internationellt samarbete. Och då behöver man förutom motivation även resurser. Vad sägs om ifall det fanns bidrag för att jobbskugga kollegor, delta i kurser eller samarbeta med kollegor i andra länder i ett utvecklingsprojekt?

Möjligheterna finns! De finns för att vi behöver dem för att förverkliga de politiska visionerna för Europa och Norden. Formen är olika så kallade program och verktyg. Inom utbildningsområdet finns Erasmus+ för Europasamarbete och Nordplus för nordiskt- baltiskt samarbete.

Den del av museiverksamheten som vänder sig till vuxna kan hämta näring från samarbete genom Erasmus + adult respektive Nordplus VUXEN. I Sverige är det myndigheten Universitets- och högskolerådet, UHR, som ansvarar för programmen. Myndigheten har också ansvar för de delar av programmen som vänder sig till lärosäten och skolor, och museer kan under vissa förutsättningar delta även i dessa delar av programmen.

Förutom programmen finns webbplatsen Electronic Platform for Adult Learning, EPALE. Här kan man delta i diskussioner, söka samarbetspartners, finna rapporter och mycket annat. Observera att webbplatsen valt ordet ”learning”, inte education. Och det gäller programmen också, alla organisationer som jobbar för vuxnas rätt att lära är välkomna att delta! Det svenska kontoret för EPALE, också placerat på UHR, har valt museipedagoger som en av sina viktigaste personalkategorier att nå, så välkomna!

Länkar: Universitets- och högskolerådets webbplats: www.utbyten.se/

Kerstin Hagblom
Koordinator Erasmus+ vuxenutbildning och EPALE
Nordplus vuxen
Internationella avdelningen

Kerstin.hagblom@uhr.se
Telefon: +46-10-470 04 55
Växel: +46-10-470 03 00

Universitets- och högskolerådet
Box 45093
104 30 Stockholm

www.uhr.se
www.utbyten.se
www.ec.europa.eu/epale/en/home-page