globala-malen-logo-och-ikoner
De globala hållbarhetsmålen

2018 delade Formas ut 11 miljoner kronor till sex svenska museer för projekt om forskning och de globala hållbarhetsmålen. Nu är projekten klara och museibesökare och skolor kan ta del av resultatet.

Läs om projekten på Formas webb.

Läs mer här på Formas hemsida>>