Under maj och juni har tf generalsekreterare Maria B Olofsson och ordförande Niklas Cserhalmi uppvaktat de kulturpolitiska talespersonerna på plats i riksdagen. Parti för parti. Målet har varit att under valåret sätta extra politiskt fokus på museifrågorna i partiindividuella möten. 
 
– Vår beskrivning av museernas läge har mött genuint intresse hos politikerna vid varje möte. Det bäddar också för bra beredning i kulturutskottet när varje parti fått samma inspel, säger Maria B Olofsson
 
Under de åtta mötena har inte bara de kulturpolitiska talespersonerna varit med utan också andra utskottsledamöter i partigrupperna. I inledningen lyfte Sveriges Museer Novus enkätresultat att allmänheten vill att museer ska prioriteras i kulturbudgetar Museer den kulturform flest vill satsa på | Sveriges Museer  Samtalen har lett fram till frågor om museilagen, om museernas kontakt med skolorna och den stora digitala satsning som föreslås i återstartsutredningen. I Almedalen fortsätter Sveriges Museer samtalet med politikerna i en panel på Gotlands museum den 5 juli.

niklasmaria2