Museernas Vårmöte 2011 – ett möte som vänder på perspektiven!

Årets tema handlar om besökarinflytande, användargenererad utveckling och kundnytta på museerna.

Läs mer här.