© Medelhavsmuseet
© Medelhavsmuseet

Riksförbundet Sveriges Museer har laddat om inför 2017, med tydligare hemsida och skarpare logga. Vi är fortfarande Riksförbundet Sveriges Museer rent formellt. Men i nya loggan står det endast Sveriges museer för att ge en skärpt framtoning och matcha andra branschorganisationer.

Du kanske känner  igen något av den gamla logotypen i den nya. Vi gav samma formgivare uppdraget att revidera den. Hon heter Bodil Tegsell och är verksam i Helsingborg.

Samtidigt har vi också arbetat om vår hemsida. Efter ett tjugotal intervjuer och en medlemsenkät bedömde vi att våra användare i stora stycken var nöjda med innehållet och dess aktualitet. Men man tyckte sidan var lite rörig och otydlig. Nu har vi renodlat den och installerat en sökfunktion. Vi har också fått in bilder från ett stort antal museer som vi använder löpande för att visa på museisektorns dynamik och mångfald. Den vackra bilden ovan kommer från Medelhavsmuseet.

Spara