Förra året gjordes närmare 18 miljoner besök något av landets museer, en ökning med sex procent sedan 2008. Det är också det högsta antalet besökare sedan 2006, då ett stort antal museer hade fri entré. Även andelen barn och ungdomar ökade jämfört med 2008. Det visar en sammanställning från Riksförbundet Sveriges museer som bygger på statistik från Kulturrådet.

Läs pressmeddelandet här.