Utskrift

Priset Årets museum delas ut varje år till ett svenskt museum som visat prov på nytänkande och samhällsförankrad verksamhet. Syftet med utmärkelsen är att uppmärksamma utmärkt museiverksamhet, och att inspirera andra museer till innovativ och nydanande verksamhet av god kvalitet. År 2018 delas Årets museum ut för 22:e gången. Bakom utmärkelsen står Sveriges Museer och Svenska ICOM.

Vem som helst kan föreslå sitt favoritmuseum till juryn, som består av representanter från Sveriges Museer, Svenska ICOM och allmänheten. Utifrån de inlämnade förslagen nominerar sedan juryn tre slutkandidater.

Kriterier
Årets museum ska uppmärksamma ett museum i Sverige som visar prov på nytänkande och samhällsförankrad verksamhet. Det ska vara ett museum som, för publikens bästa, arbetar innovativt med exempelvis samlingar, pedagogik, utställningar, samtidsdokumentation, internationellt arbete eller kommunikation. Juryns bedömning av nominerade museer utgår från följande tre kriterier:

  • Nyskapande – museet är ett exempel på innovativ, kreativ och nytänkande verksamhet inom något eller flera områden.
  • Genomslag – museets verksamhet har fått genomslag hos publiken, påverkan i lokalsamhället eller liknande.
  • Mervärde – museets verksamhet kan verka inspirerande och som gott exempel för andra museer.

Hur går det till?
Varje höst utlyses möjligheten att lämna förslag till kommande års pris. Söndag 26 november 2017 är sista dagen att skicka in förslag till juryn, som därefter nominerar tre finalister. Dessa offentliggörs i månadsskiftet februari/mars. Priset delas sedan ut på Museernas vårmöte, som 2018 kommer att arrangeras i Malmö.

För mer information
Mats Persson, generalsekreterare Sveriges Museer
Telefon: 0708-11 60 40
E-post: mats.persson@sverigesmuseer.se

Isabella Nilsson, ordförande i juryn och ledamot av styrelsen för Sveriges Museer
Telefon: 0708-56 38 68
E-post: isabella.nilsson@konstakademien.se

Tidigare vinnare av Årets museum

År Årets museum Län
2017 Prins Eugens Waldemarsudde Stockholm
2016 Tekniska museet Stockholm
2015 Marinmuseum i Karlskrona Blekinge
2014 Göteborgs stadsmuseum Västra Götaland
2013 Jamtli Jämtland
2012 Kulturparken Småland Kronoberg
2011 Flygvapenmuseum Östergötland
2010 Nordiska Akvarellmuseet på Tjörn Västra Götaland
2009 Världskulturmuseet i Göteborg Västra Götaland
2008 Inget pris delades ut
2007 Inget pris delades ut
2006 Inget pris delades ut
2005 Värmlands museum i Karlstad Värmland
2004 Kulturen i Lund Skåne
2003 Moderna museet Stockholm
2002 Malmö Museer Skåne
2001 Riksutställningar Gotland
2000 Textilmuseet i Borås Västra Götaland
1999 Arkitekturmuseet Stockholm
1998 Örebro läns museum Örebro
1997 Norrtälje konsthall Stockholm
1996 Livrustkammaren Stockholm
1995 Skaraborgs länsmuseum Västra Götaland
1994 Judiska museet Stockholm