Vi närmar oss Museernas vårmöte 2011 som hålls den 30 mars-1 april i Museiparken i Stockholm. Programmet är fullt av spännande och intressanta föreläsare.
Du har väl anmält dig? Anmälningstiden går ut den 15 mars!

Årets tema handlar om besökarinflytande, användargenererad utveckling och kundnytta på museerna.

Mötet gästas inledningsvis av kulturminister Lena Adelsohn Liljeroth därefter berät- tar David Mothander, Nordic Policy Council, på Google om hur företaget arbetar och vilka möjligheter som finns i museivärlden. Nina Simon, Museum 2.0 resonerar kring deltagarprocesser och Michael John Gorman från Science Gallery i Dublin bryter mark med nya utställningsformer och idéer. Sist men inte minst möter vi Lena Glaser, chef för SVTi (interaktiv), som lyfte svt.se från att ha utpekats som landets sämsta sajt till att bli Sveriges ledande nyhetsportal. Moderator blir Johanna Koljonen som är författare, kritiker, programledare och översättare.

Seminarierna spänner över allt ifrån lokala till globala perspektiv, från individhorisont till kollektivt tänk, om ledarskap och organisationsformer till konkreta utvecklingsprojekt och nya system.

 

Mer information och anmälan.