Nu drar planeringen för museernas vårmöte 2011 igång. Mötet kommer att hållas i Museiparken, Stockholm med Tekniska museet, Etnografiska museet, Sjöhistoriska museet, Polismuseet och Riksidrottsmuseet som värdar för arrangemanget. Räkna med spännande dagar fyllda av seminarier, föreläsningar och nätverkande. Boka redan nu den 30/3-1/4 2011.